Doe mee met onze crowdfunding, klik hier!

Een terugval loert altijd om de hoek. Om dat te vermijden bij onze reeds gehuisveste patiënten, bouwen we onze na-opvolging om tot een volwaardig preventie-project met als naam 'My Way'. Zo kunnen we de mensen stevig verankeren in hun nieuwe thuis.

Huisvesting is voor onze dakloze patiënten een essentiële voorwaarde om hun leven opnieuw te kunnen opbouwen. De meesten onder hen hebben immers vele jaren op straat geleefd, sommigen 8, 15, 20 jaar of langer! De negatieve nasleep is enorm, zowel lichamelijk als geestelijk. En zelfs met een dak boven het hoofd, moeten ze nog een lange weg afleggen om er medisch en moreel weer bovenop te komen. Daarom blijven we geruime tijd intensief met hen werken.

Doe mee aan onze crowdfunding en help ons 15.000 euro bij elkaar te krijgen! Daarmee investeren we in de preventie van terugval bij de mannen en vrouwen - ex-dakloze mensen - die we reeds konden herhuisvesten. Dat doen we via ons project "My Way". Dat stimuleert hen terug plezier te vinden in het leven en de kleine geneugten ervan te herontdekken zodat ze zich in hun woning ook thuis voelen.

Stap met ons mee in dit avontuur !

@Infirmiersderue_Straatverplegers

In de afgelopen 15 jaar kon Straatverplegers zo’n 160 dakloze mensen in Brussel en in Luik aan duurzame huisvesting helpen, door hen intensief te begeleiden.

Als onze patiënten eenmaal een stabiele woonsituatie hebben gevonden en terug op een goed netwerk kunnen rekenen, laten we ze nog lang niet aan zichzelf over. Zij beginnen dan aan de laatste etappe van hun herintegratieparcours, die wij “My Way” noemen.

Met dit nieuwe project werken we samen met hen aan de verbetering van hun levenskwaliteit en helpen we hen weer deel te nemen aan de samenleving. “My Way” ging op 1 januari 2021 van start met een  pluridisciplinair team bestaande uit een verpleegster en drie sociaal werkers.

My Way” geeft deze mensen de kans "op hun eigen manier" en tempo een nieuw levensproject te ontwikkelen, waardoor ze hun welbevinden opkrikken. Het stimuleert hen zich in hun nieuwe woonsituatie te nestelen, zodat ze er alles willen aan doen om in hun woning te kunnen blijven.

Kortom, we willen bij deze vrouwen en mannen die zo lang op straat hebben moeten overleven, hun levensvlam terug aanwakkeren zodat ze weer zin krijgen om ’s morgens op te staan, door zichzelf kleine pleziertjes te gunnen en zich zo terug goed in hun vel te voelen.

Wanneer we samen met hen van oordeel zijn dat ze hun plaats in de maatschappij hebben terug gevonden, zijn ze klaar zijn om "My Way" te verlaten. In onderlinge overeenstemming stoppen we dan de verdere opvolging.

Hun verleden op straat blijft nog slechts een verre herinnering en het risico op terugval is sterk terug gedrongen.

Om dakloosheid volledig en voor altijd uit te bannen, is dit bovendien een belangrijke stap.

Help ons dakloosheid op een duurzame manier te beëindigen door hier uw bijdrage te leveren!

Hoe werkt “My Way” ?

Binnen My Way beschouwen we onze gehuisveste mensen voortaan als projectpartners, en niet langer als patiënten. Iedereen draagt naar eigen vermogen bij en alles is gezamenlijk bespreekbaar.

Het is belangrijk dat ze al hun capaciteiten en hulpbronnen, interne en externe, aanspreken. Zo beseffen ze meer en meer dat ze zelf over de middelen beschikken om hun problemen op te lossen en niet terug te vallen. En dat ze op een dag Straatverplegers zelfs niet meer nodig zullen hebben.

In de praktijk organiseren we met hen een informele bijeenkomst als we hun overgang naar “My Way” aankondigen. Zo geven we aan dat moment een feestelijk karakter. Het is immers een belangrijke etappe in hun toch al  chaotische parcours!

Moestuin project

Daarna bezoeken onze collega’s en onze vrijwilligers iedere persoon bij hem of haar thuis om te bekijken wat hij/zij nodig heeft.

Los van alle psycho-medico-sociale interventies die we gewoonlijk doen, besteedt “My Way” aan iedereen de nodige tijd om te bespreken welke wensen er zijn en welke projecten opgezet zouden kunnen worden - om daarna samen met hen actieplannen uit te werken.

Die wensen zijn vaak eenvoudig en gevarieerd. Meneer J. wil zich bij een sportclub inschrijven. Mevrouw V. wil aan een gespreksgroep meedoen om over haar handicap te kunnen praten. Meneer Y. droomt ervan een baan te vinden. Mevrouw T. wil een groententuintje aanleggen, enz.

Met het project “My Way” gaan we de uitdaging aan deze mensen terug een stevige basis te bezorgen waarop ze kunnen steunen wanneer nodig. Dat doen we door de nodige tijd en aandacht te besteden aan hun wensen en uit te vinden wat zin geeft aan hun leven.

Is dat trouwens niet waar we allemaal in ons leven naar op zoek zijn? Iets vinden dat je inspireert, dat je dagelijks leven zin geeft, samen met andere mensen op wie je kan rekenen - en zo een evenwichtig leven te leiden?

Welk verschil maakt "My Way"?

De afdeling “My Way” begeleidt nu 52 mensen.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat die zich echt thuis gaan voelen in hun woonst. Want preventie aan huis is een belangrijk deel van de oplossing om een eind  te maken aan dakloosheid. Het bewijs: bijna 90% van de personen die we begeleiden behouden hun woonst.

Opnieuw een woning betrekken

Wat niet wegneemt dat we nog heel wat hindernissen moeten overwinnen en dat niet alles rozegeur en maneschijn is.

In een individualistische maatschappij, die ons in steeds kleinere hokjes stopt, blijft het moeilijk ergens geaccepteerd te worden als je buiten het gebruikelijke kader valt.

De mensen die wij opvolgen hebben nooit in deze hokjes gepast. Ze hebben fysieke en/of mentale gezondheidsproblemen, ze lijden soms aan verslavingen en vertonen gedragsstoornissen.

De opdracht van “My Way” bestaat er ook in bestaande structuren en de samenleving in het algemeen te sensibiliseren en te begeleiden. We moeten allemaal opnieuw leren ons het lot van deze speciale, lang genegeerde groep mensen aan te trekken.

We blijven op deuren kloppen, het project uitleggen, waar nodig steun verlenen, volhouden als iets niet onmiddellijk lukt - net zo lang tot het wel lukt!

Wij, Straatverplegers, zijn ons bewust dat de mensen die wij begeleiden, complex zijn. Maar we kennen ook hun waarde. Want deze mensen sturen de wereld een boodschap waar de hele actie van Straatverplegers op berust: wij willen een meer open en rechtvaardigere samenleving, voor iedereen.

(Lees hieronder ook een "My Way" getuigenis)

© Foto's: Straatverplegers & Peter Zangl

Draag bij aan onze crowdfunding en laten we samen een einde maken aan dakloosheid!

Een glimlach die ontluikt, een vlam die weer aanwakkert

De bomen, met hun nog schuchtere knoppen, vormen een erehaag voor ons. We gaan het bos in. Met haar sportschoenen aan waagt Suzanne* zich in een slakkengangetje over het pad.
De onderdompeling in de plantaardige kathedraal verloopt heel zacht.
Beetje bij beetje, maakt het ronken van de motoren plaats voor het kristalheldere gezang van de vogels.
Op het ritme van de ontwakende natuur, onthult Suzanne ons de kleuren van haar vroegere leven in Roemenië...
Lees verder